Pod naszym patronatem: XIV Międzynarodowy Oławski Turniej Bokserski
reklamaXVI Maraton Jelcz-Laskowice

opublikowano; 16-03-2017

Urząd Miasta i Gminy w Jelczu-Laskowicach, KB Harcownik Jelcz-Laskowice, Centrum Sportu i Rekreacji w Jelczu-Laskowicach, Pływalnia Miejska w Jelczu-Laskowicach oraz Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Jelczu-Laskowicach zapraszają do wzięcia udziału w 12. Memoriale Barbary Szlachetki.

XVI Maraton Jelcz-Laskowice na dystansie 42,195 km otwiera Koronę Harcownika z okazji 30-lecia Miasta Jelcz-Laskowice. Obok maratonu uczestnicy mogą wziąć udział w "2 Półmaratonie Jelcz-Laskowice" 21,097 km i "13 Biegu na jedno okrążenie maratonu" 10 km oraz chodziarze.

REGULAMIN MARATONU

1. CELE ZAWODÓW
- Uczczenie pamięci Barbary Szlachetki wybitnej biegaczki długodystansowej.
- Upamiętnienie 30- lecia Miasta Jelcz-Laskowice.
- Upamiętnienie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.
- Popularyzacja biegania jako najprostszej i najzdrowszej formy ruchu.
- Integracja społeczności powiatu oławskiego.
- Promocja Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice oraz KB Harcownik Jelcz-Laskowice

2. ORGANIZATOR
- Urząd Miasta i Gminy w Jelczu
- Laskowicach, KB Harcownik Jelcz-Laskowice, Centrum Sportu i Rekreacji w Jelczu-Laskowicach, Pływalnia Miejska w Jelczu-Laskowicach, Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Jelczu-Laskowicach.

3. GŁÓWNI SPONSORZY

4. KONTAKT

www.maraton-jelcz-laskowice.pl, e-mail: kbharcownik@wp.pl, Tadeusz Babski, tel. 500-493-966, Arkadiusz Tołłoczko, tel. 607-057-169, Jacek Załubski, tel. 604-472-922

5. TERMIN – MIEJSCE – DYSTANS
Bieg odbędzie się dnia 01.05.2017r. w Jelczu-Laskowicach
Start godz.9:00 - ul. Aleja Młodych,
Meta – ul. Aleja Młodych
Maraton – 42,195 km - 4 pętle po 10549 m.
Limit czasu 6 godzin,
Trasa posiada atest PZLA

6. WARUNKI UCZESTNICTWA
Prawo do uczestnictwa posiadają osoby, które w dniu 01.05.2017r. mają ukończone 18 lat i okażą dokument stwierdzający tożsamość podczas weryfikacji. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu na karcie zgłoszenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu i starcie na własną odpowiedzialność(podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095).

7. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
Zgłoszenia do udziału przyjmowane są w formie elektronicznej do 23.04.2017r. poprzez formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronach internetowych:
www.maraton-jelcz-laskowice.pl, www.zmierzymyczas.pl, www.kbharcownik.pl, www.klub-biegacza.olawa.pl, www.maratonypolskie.pl

Bezpośredni link do zapisów:
http://www.zmierzymyczas.pl/zapisy/290/12-memorial-barbary-szlachetki-xvi-maraton-jelcz-laskowice.html

Za zgłoszenie uważa się wykonanie przez zawodnika dwóch czynności w kolejności:
1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego , o którym mowa powyżej.
2. Dokonanie opłaty za pakiet startowy na konto bankowe:

KB HARCOWNIK JELCZ-LASKOWICE BANK SPÓŁDZIELCZY W OŁAWIE / O. JELCZ-LASKOWICE
NR KONTA: 73958500070020020057870001
W treści przekazu należy podać imię i nazwisko oraz miejscowość i rocznik zawodnika, którego dotyczy wpłata.
W tytule „wpisowe 42 km”, „wpisowe 21 km”, „wpisowe 10 km”.

Można wnosić opłaty grupowe.
W tytule przelewu należy wpisać dane wszystkich zgłoszonych osób.
Opłata startowa jest uzależniona od terminu wpłaty na konto i wynosi: do 31.03.2017r. - 40zł, od 01.04. do 23.04.2017r. - 60 zł, od 24.04.2017r. i w biurze zawodów - 80 zł

Prawo bezpłatnego udziału w XVI Maratonie mają zawodnicy, którzy ukończyli wszystkie edycje maratonu - Katarzyna Szlachetka i Marian Kaźmierkiewicz.
Osoby, które zgłoszą się i dokonają opłaty startowej do 23.04.2017r. otrzymają pamiątkowy numer startowyz wydrukowanym imieniem i nazwiskiem.

8.BIURO ZAWODÓW
Biuro zawodów mieści się w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Jelczu-Laskowicach, Aleja Młodych 1.
Weryfikacja zgłoszeń, wydawanie numerów i pakietów startowych oraz dodatkowe zapisy odbędą się: w dniu 30.04.2017r. w godz. 17:00 - 20:00 i w dniu 01.05.2017 r. w godz:7:00 - 8:30.

Organizator dopuszcza odbiór numeru startowego i pakietu w imieniu uczestnika przez osobę przez niego upoważnioną – wymagany formularz, który należy wydrukować ze strony biegu.

9. KLASYFIKACJE
- Indywidualne: kobiet i mężczyzn.
- w kategoriach wiekowych mężczyzn co 5 lat: M-20; M-25; M-30; M-35; M-40; M-45; M-50; M-55; M-60, M-65; M-70
- w kategoriach wiekowych kobiet K-20; K-30; K-40; K50; K60
- Mieszkańcy Powiatu Oławskiego,
- Mieszkańcy Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice,
- Drużynowe: czterech najlepszych zawodników z danej drużyny bez względu na płeć, pod warunkiem wpisania jednobrzmiącej nazwy drużyny na karcie zgłoszenia (o zwycięstwie decyduje najniższa suma czasów jej członków).

10. NAGRODY
Puchary lub statuetki za miejsca I,II,III:
- w klasyfikacji kobiet i mężczyzn,
- w kategoriach wiekowych(nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie są nagradzani w kategoriach wiekowych),
- w klasyfikacji kobiet i mężczyznz Powiatu Oławskiego,
- w klasyfikacji kobiet i mężczyzn z Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice
- w klasyfikacji drużynowej (każdy zawodnik).

Każdy uczestnik otrzyma w pakiecie startowym numer startowy i agrafki, okolicznościową koszulkę, napój izotoniczny, baton energetyczny a po biegu pamiątkowy medal, sms-a z wynikiem, posiłek regeneracyjny oraz możliwość skorzystania z basenu i masażu.

OSOBY, KTÓRE UKOŃCZĄ MARATON WEZMĄ UDZIAŁ W KONKURSIE ZNAGRODAMI RZECZOWYMI

Dekoracja uczestników maratonu odbędzie się o godz.15.00 w okolicy mety maratonu.

11. POMIAR CZASU
- Pomiar czasu będzie przeprowadzany przy pomocy chipów elektronicznych w numerach startowych.

12. NOCLEGI
- Organizator zapewnia bezpłatne noclegi na sali sportowej po wcześniejszej rezerwacji w zgłoszeniu wieczorem w dniu 30.04.2017r. (z własnym śpiworem i karimatą).
- Noclegi w warunkach hotelowych należy zamawiać indywidualnie.

3. PUNKTY ODŻYWIANIA I ODŚWIEŻANIA
- Na trasie biegu (pętli) będą dwa punkty odżywcze i odświeżania, na których organizator zapewnia: wodę mineralną, banany, czekoladę i izotonik. Istnieje możliwość zostawienia na punktach własnych napojów.
- W przypadku wysokiej temperatury zostaną uruchomione 2 dodatkowe punkty z wodą.
- Organizator zapewnia posiłek regeneracyjny po biegu na szkolnej stołówce.
- Zawodnicy po biegu będą mieli możliwość bezpłatnego skorzystania z basenu oraz masażu.

14. POZOSTAŁE SPRAWY ORGANIZACYJNE
- Organizator zwraca uwagę uczestników biegu na wielość niebezpieczeństw i zagrożeń wynikających z uczestnictwa w imprezie sportowej, związanych z dużym wysiłkiem fizycznym, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty życia i zdrowia. Organizator zaleca przed rozpoczęciem przygotowań do biegu oraz w ich trakcie dokonanie stosownych badań medycznych lub konsultacji lekarskiej, w zależności od wieku oraz kondycji fizycznej Uczestnika. Akceptując niniejszy regulamin, uczestnik oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych/lekarskich do udziału w biegu, że startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.
- Bieg będzie rozgrywany bez względu na warunki atmosferyczne.
- Uczestnicy nie będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
- Bieg odbędzie się przy ruchu ograniczonym.
- W czasie biegu organizator zapewnia opiekę medyczną.
- W miejscu biura biegu będzie czynny szatnie i depozyt. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki.
- Organizator zapewnia bezpłatny parking.
- Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy,
- Nad przebiegiem zawodów sprawuje nadzór sędzia główny z licencją PZLA.
- Interpretacja regulaminu należy do organizatora.

REGULAMIN BIEGÓW TOWARZYSZĄCYCH MARATONOWI

II PÓŁMARATON JELCZ-LASKOWICE „Bieg na dwa okrążenia maratonu” – 21,097 km.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Prawo do uczestnictwa posiadają osoby, które w dniu 01.05.2017r. mają ukończone 18 lat i okażą dokument stwierdzający tożsamość podczas weryfikacji.
Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu na karcie zgłoszenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu i starcie na własną odpowiedzialność.

ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
Jak w maratonie.
Start tak jak maraton godz.09.00

NAGRODY
Wyróżnienia w biegu:
- statuetki za miejsca 1-3 w klasyfikacji kobiet i mężczyzn
- statuetki za miejsca 1-3 w klasyfikacji kobiet i mężczyzn Mieszkańców Powiatu Oławskiego.
Dekoracja odbędzie się ok. godz.13.00 w okolicy mety maratonu.
Każdy uczestnik otrzyma w pakiecie startowym numer startowy i agrafki, okolicznościową koszulkę, napój izotoniczny, baton energetyczny a po biegu pamiątkowy medal, sms-a z wynikiem, posiłek regeneracyjny oraz możliwość skorzystania z basenu i masażu.

OSOBY, KTÓRE UKOŃCZĄ PÓŁMARATON WEZMĄ UDZIAŁ W KONKURSIE Z NAGRODAMI RZECZOWYMI.

"13 Bieg na jedno okrążenie maratonu” – 10 km.
NORDIC WALKING na dystansie jednego okrążenia (10km)


WARUNKI UCZESTNICTWA
Prawo do uczestnictwa posiadają osoby, które w dniu 01.05.2017 r. mają ukończone 16 lat i okażą dokument stwierdzający tożsamość podczas weryfikacji. Niepełnoletni zawodnicy muszą posiadać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w biegu (pisemne oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu i starcie na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).

ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
Jak w maratonie.
Start tak jak maraton godz. 09.00

NAGRODY
Wyróżnienia w biegu:
- statuetki za miejsca 1- 3 w klasyfikacji kobiet i mężczyzn
- statuetki za miejsca 1- 3 w klasyfikacji kobiet i mężczyzn Mieszkańców Powiatu Oławskiego.
Dekoracja odbędzie się ok. godz.11.00 w okolicy mety maratonu.

Wyróżnienia w marszu Nordic Walking:
- statuetki za miejsca 1- 3 w klasyfikacji kobiet i mężczyzn

Dekoracja odbędzie się ok. godz.11.00 w okolicy mety maratonu.

Każdy uczestnik otrzyma w pakiecie startowym numer startowy i agrafki, okolicznościową koszulkę, napój izotoniczny, baton energetyczny a po biegu pamiątkowy medal, sms -a z wynikiem, posiłek regeneracyjny oraz możliwość skorzystania z basenu i masażu.

OSOBY, KTÓRE UKOŃCZĄ BIEG NA 10 KM WEZMĄ UDZIAŁ W KONKURSIE Z NAGRODAMI RZECZOWYMI KORONA HARCOWNIKA z okazji 30-lecia Miasta Jelcz-Laskowice

Warunkiem otrzymania wyróżnienia Korony Harcownika jest ukończenie niżej wymienionych biegów w ciągu roku kalendarzowego 2017.
1. XVI Maraton/II Półmaraton/XIII Bieg na 10 km – 1.05.2017 r. Jelcz-Laskowice
2. I Bieg Kasprowicza, 5 km –11.06.2017 r. Jelcz-Laskowice
3. X Bieg Koguta, 10 km – 03.09.2017 r. Oława
4. II Crossowy Półmaraton Harcownika, 21,1 km, 10,5 km –24.09.2017 r. Jelcz-Laskowice
5. III Bieg Sylwestrowy, 10 km/5 km, 31.12.2017 r. Jelcz-Laskowice

źródło: KB Harcownik

dodaj
komentarz
skomentuj z NICKiem
zarejestruj
swój NICK


Polub OSI
Waszym zdaniem (komentarzy: 0. )

SPORT.OLAWA.INFO - XVI Maraton Jelcz-Laskowice
SPORT.OLAWA.INFO - Korona Harcownika  - lista biegów w ciągu roku kalendarzowego 2017

inne tematy:wiadomości

UAD.PL | OSI - OLAWA.INFO 2004 - 2018 | reklama | redakcja | mapa serwisu | polityka prywatności | regulamin